#

ลดอันตรายให้คำปรึกษา

บทเรียน 5 SMI-V,
Service Plan, Law
คู่มือการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง
ในชุมชน
Service Plan
สุขภาพจิตและยาเสพติด
7 สัญญาณเตือนภัย
SMI-V
 

ติดต่อ System Manager & Case Manager: SMCM 2021

* หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

จัดการอบรมโดย
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย www.thaifammed.org
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 052 010401, 052 010402
Email: nsaccmu@gmail.com
Website: www.smcmthailand.org

#

TEL : 052 010401
FAX : 052 010402

-->