#

ผลงานดีเด่นระดับประเทศ

 


คำกล่าวรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

คำชื่อชมของเลขาธิการสาธารณสุขชุมชน

 

พิธีมอบรางวัล 5 ผลงาน

 

Video นำเสนอผลงานชนะเลิศ อันดับ 1

 

Video นำเสนอผลงานดีเด่น

 

Video นำเสนอผลงานดีเด่น

 

Video นำเสนอผลงาน Popular Vote

 

Video นำเสนอผลงาน Popular Vote

 

Video นำเสนอผลงาน Popular Vote

  


ติดต่อ System Manager & Case Manager: SMCM 2021

* หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

จัดการอบรมโดย
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย www.thaifammed.org
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 052 010401, 052 010402
Email: nsaccmu@gmail.com
Website: www.smcmthailand.org

#

TEL : 052 010401
FAX : 052 010402